Bài giảng toán THCS

Tuyển chọn 80 bài hình học 9 có đáp án ôn thi vào lớp 10

Tuyển chọn 80 bài hình học 9 có đáp án ôn thi vào lớp 10

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài 4  Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc  A , O là trung điểm của IK.

  1. Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.
  2. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).
  3. Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.
.

Tuyển chọn các bài tập diện tích đa giác hình học lớp 8

Tuyển chọn các bài tập diện tích đa giác hình học lớp 8

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đây là hệ thống bài tập hình học lớp 8 theo chủ đề được tổng hợp khá đầy đủ.

Rất tốt cho các thầy cô dùng đi dạy. Tài liệu gồm các chủ đề về diện tích của đa giác chương 2 hình học lớp 8.

Các bài tập có độ khó nhất định, phù hợp với học sinh khá giỏi.

.

Các đường đặc biệt trong tam giác hình học lớp 7

Các đường đặc biệt trong tam giác hình học lớp 7

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày các vấn đề về đường đặc biệt trong tam giác như đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực.

Các tính chất và các ứng dụng của nó.
.

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tài liệu này trình bày những vấn đề liên quan đến luỹ thừa với sô mũ tự nhiên dành cho học sinh lớp 6 về phần số học.

Các phép toán về phân tích số tự nhiên, nhân chia số tự nhiên dạng luỹ thừa.
Bài giảng do thầy Đặng Thành Trung -GV trung tâm bồi dưỡng văn hoá EDUFLY cung cấp.
Bạn đọc, các em học sinh lớp 6 tham khảo và download tài liệu tại đây
.