Advanced maths

Advanced maths

Từ điển toán học hữu ích

Bộ từ điển toán học vể các lĩnh vực đại số, hình học, giải tích rất hữu ích cho các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên dạy và học toán bằng tiếng anh.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 8: Phép biến đổi tuyến tính

Phép biến đổi tuyến tính và một số tính chất của phép biến đổi tuyến tính... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Giáo trình lý thuyết xác suất tham khảo của J.M.Steele

Giáo trình xác suất tham khảo bằng tiếng anh tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

The basic problems of probability theory

Bạn đọc tham khảo tài liệu xác suất bằng tiếng anh tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Probability theory: The logic of science

Bạn đọc tham khảo chuyên đề xác suất cơ bản tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 3: Định thức và các tính chất của đinh thức

Bài giảng trình bày khái niệm định thức và các tính chất của định thức. Mời bạn đọc đón xem bài giảng tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 2: Ma trận và các phép toán trên ma trận

Chương 2 giới thiệu về khái niệm ma trận và các phép toán về ma trận.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...