Bài giảng toán lớp 4

Bài giảng toán lớp 4

Chuyên đề toán lớp 4: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng

Chuyên đề tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng được một bạn đọc có địa chỉ e-mail dainganha_k1b@yahoo.com  gửi cho ban biên tập. Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề 4: Các bài toán dùng chữ thay số lớp 4

Chuyên đề trình bày các ví dụ và dạng bài tập về tìm số dưới dạng chữ thông qua các phép toán.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

chuyên đề 2: Các bài toán về dãy số tự nhiên lớp 4

Bài giảng số 2 trình bày một số dạng toán về dãy số tự nhiên chẳng hạn như dãy số cách đều và một số bài toán liên quan.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề 1: Các phép toán với số tự nhiên, phân số và số thập phân

Bài giảng số 1 dành cho các em học sinh ôn tập lại kỹ năng với các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số...... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...