Bài giảng toán xắc suất

Bài giảng toán xắc suất

Bài giảng về xác suất và thống kê toán

Bài giảng toán học giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu học tập về xác suất thống kê dành cho sinh viên khối các trường kinh... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 6: Phân phối chuẩn và một số bài tập minh họa

Bạn đọc đón xem bài giảng phân phối chuẩn tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành xác suất thống kể của sinh viên Đỗ Thị Lan Hương

Khóa luận về xác suất thống kê. Mở rộng định lý giới hạn.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Tổng thể lý thuyết mẫu và ước lượng tham số của các biến ngẫu nhiên

Các bạn sinh viên đón đọc tài liệu về lý thuyết mẫu và ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Biến ngẫu nhiên, hàm các biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn

Các bạn sinh viên đón xem tài liệu về biến ngẫu nhiên, hàm các biến ngẫu nhiên hay một số định lý giới hạn tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng

Mời các bạn sinh viên đón xem bài giảng về môt số quy luật phân phối xác suất thông dụng như quy luật phân phối nhị thức, poisson...... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

Các em sinh viên đón xem bài giảng về quy luật phân phối xác suất tại đây. Các quy luật phân phối chẳng hạn như phân phối chuẩn,... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất cổ điển và một số dạng bài tập

Chương này giới thiệu các khái niệm biến cố và xác suất và mối liên hệ giữa các biến cố hay xác suất giữa các biên cố.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...