Bài giảng toán giải tích

Bài giảng toán giải tích

Bài giảng phương trình vi phân cấp 1

Bài giảng này giới thiệu các dạng ptvp cấp 1, phương pháp giải, ví dụ mẫu và bài tập tự luyện. Các vấn đề về phương trình vi... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tài liệu tích phân đường và tích phân mặt dành cho sinh viên ngành kỹ thuật tham khảo

Bạn đọc tham khảo tài liệu về tích phân đường và mặt do thầy Nguyễn Hải Đăng sưu tầm và biên soạn tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng: Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số hằng

Hệ phương trình vi phân là môn học bắt buộc với sinh viên ngành kỹ thuật, và công nghệ thông tin.Các kỹ thuật giải hệ pt vi phân đòi hỏi học sinh phải nắm vững khái niệm giá... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng về tích phân bội dành cho sinh viên năm 1 và 2 các trường kỹ thuật

Bài giảng về tích phân bội dành cho sinh viên... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 9: Ánh xạ tuyến tính liên tục trong không gian định chuẩn

Ánh xạ tuyến tính liên tục trong không gian định chuẩn dành cho bạn đọc tham khảo thêm.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 8: Không gian định chuẩn và bài tập

không gian định chuẩn tham khảo... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 6: Không gian metric và các dạng bài tập

Bài giảng trình bày những vấn đề về không gian metric tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...