Bài giảng toán đại số

Bài giảng toán đại số

Từ điển toán học Anh -Anh chất lượng dành cho học sinh sinh viên và các thầy cô giáo

Cuốn từ điển trình bày rất nhiều nội dung về toán học. Dành cho tất cả học sinh, sinh viên và các thầy cô dạy học môn toán. Bạn... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 12: Không gian véc tơ con và các tính chất

Bạn đọc tham khảo tài liệu ôn thi cao học phần không gian véc tơ con, đại số tuyến tính tại đây. ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 10: Cơ sở và số chiều của không gian véc tơ ôn thi cao học môn toán

Bài giảng đại số phần cơ sở, số chiều của không gian véc tơ ôn thi cao học. Bài soạn được trình bày bởi TS. Mỵ Quang Vinh.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 8: Phép biến đổi tuyến tính

Chương 8 trình bày với các bạn sinh viên một số tính chất của phép biến đổi tuyến tính và các ví dụ minh họa.Tài liệu bằng tiếng anh được sưu tâm dành cho sinh viên các ngành... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Giáo trình tham khảo môn đại số tuyến tính dành cho sinh viên ngành kỹ thuật

Giáo trình môn đại số tuyến tính đại học công nghiệp thành phố HCM... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 7: Giá trị riêng và véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính và ma trận

Bài giảng giới thiệu về giá trị riêng và véc tơ riêng tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 6: Không gian véc tơ liên kết với ma trận

Bạn đọc tham khảo tài liệu về không gian véc tơ tại đây... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Giáo trình sách bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích dành cho sinh viên ngành kỹ thuật

Bạn đọc tham khảo cuốn sách bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích do Th.S. Đỗ Viết Tuân biên soạn tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...