Bài giảng toán lớp 10

Bài giảng toán lớp 10

Bài giảng định lý dấu tam thức bậc 2 và ứng dụng

Đây là phiếu bài tập với đầy đủ các dạng bài về định lý dấu tam thức bậc 2 và ứng dụng. Các dạng đc thiết kế gồm ví dụ,... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Sách hình học tọa độ trong mặt phẳng dành cho học sinh lớp 10

Đây là cuốn sách tuyển tập các bài giảng về hình học tọa độ trong mặt phẳng. Các bài giảng về chủ đề đường thẳng, đường tròn... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các bất đẳng thức cơ bản quan trọng

Xu hướng câu điểm 10 trong đề thi THPT Quốc gia hiện nay thường là chứng minh bất đẳng thức hoặc tím giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức. Để... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Khác thác các bất đẳng thức khác từ một bất đẳng thức ban đầu

Bạn đọc tham khảo một tài liệu về bất đẳng thức. Tài liệu này khai thác ở khía cạnh suy luận nhiều bất đẳng thức từ 1 bất đẳng thức cho trước. Nhiều bài toán bất đẳng... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề bất đẳng thức lớp 10

Bạn đọc tham khảo chuyên đề bất đẳng thức dành cho học sinh lớp 9, 10.Nội dung trình bày những kĩ thuật chứng minh bđt bằng phép biến đổi tương đương, dùng cô si... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 6: Phương trình E-lip và các dạng bài tập

Bạn đọc tham khảo chuyên đề về phương trình E-lip trong hình học 10 giúp các em học sinh 10 ôn thi học kỳ 2 và học sinh 12 ôn thi đại học.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Bất phương trình quy về bậc hai

Bài giảng số 4 trình bày một số bất phương trình vô tỷ, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có thể đưa về bpt bậc hai. Mục tiêu là dành cho các học sinh trung bình,... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Bất phương trình bậc hai

Bạn đọc tham khảo chuyên đề bpt bậc hai và các bất phương trình phân thức quy về bậc hai.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...