Bài giảng toán lớp 7

Bài giảng toán lớp 7

Các đường đặc biệt trong tam giác hình học lớp 7

Bài giảng này trình bày các vấn đề về đường đặc biệt trong tam giác như đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề 4: Quy luật của dãy số dạng phân số

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề về dãy số, quy luật của dãy số tự nhiên, dãy số dạng phân số và một số dạng bài tập tính tổng của dãy số.Tài liệu này trình bày... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ và các dạng bài tập

Bài giảng toán học giới thiệu chuyên đề về giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ và các dạng bài tập nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi lớp 7.Các ví dụ được trình bày khá... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Tỉ lệ thức và các dạng bài tập về tỉ lệ thức nâng cao

Bạn đọc, các em học sinh, các thầy cô giáo tham khảo một số dạng bài toán nâng cao về tỉ lệ thức dành cho học sinh lớp 7 ôn thi học sinh giỏi tại đây.Chủ đề tỉ lệ thức trong... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Dãy số viết theo quy luật toán lớp 7

Bạn đọc tham khảo bài giảng số 1 về phần đại số 7 nâng cao với một số ví dụ về dãy số viết theo quy luật và một số dạng bài tập luyện tập. Việc tìm quy luật của một... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Một số vấn đề hình học trong tam giác lớp 7 nâng cao

Trong tài liệu này, tác giả đã trình bày các chủ đề về hình học 7 bao gồm các nội dung như tam giác bằng nhau, đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến.Các trường hợp tam... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Luyện tập tỉ lệ thức và tính chất của dãy số bằng nhau

Bạn đọc tham khảo phiếu luyện tập tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức được giảng dạy tại trung tâm luyện thi EDUFLY.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Một số bài toán hình học lớp 7 nâng cao dành cho học sinh khá giỏi

Bạn đọc tham khảo các chuyên đề hình học lớp 7 nâng cao tại đây.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...